ROZWIŃ NAGŁÓWEK
ADBud Biuro Projektowe
Oferta
 • nadzór i kierowanie robotami budowlanymi
   
 • doradztwo budowlane w zakresie wyboru projektu, usytuowanie obiektu na działce, doboru technologii i meteriałów
   
 • pełna dokumentacja przy realizacji procesu budowlanego - począwszy od uzyskania warunków zabudowy do zgłoszenia zakończenia budowy bądź uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu
   
 • prowadzenie spraw w imieniu inwestora w urzędach
   
 • sporządzanie: kosztorysów, ekspertyz i orzeczeń technicznych, dokumentacji technicznych
   
 • przeglady techniczne - pięcioletnie, roczne, półroczne
   
 • świadectwa charakterystyki energetycznej budynków i lokali